Planowane zmiany emerytalne: czy miliony polskich seniorów mogą liczyć na dwukrotne podwyżki?

Rząd intensyfikuje prace nad projektowaniem modyfikacji, które dotyczą systemu emerytalnego i mogą wpłynąć na życie milionów polskich emerytów. Przewiduje się, że projekt prawny jest bliski finalizacji i ma na celu przede wszystkim usprawnienie procesu corocznej waloryzacji emerytur i rent, jak również zwiększenie bezpieczeństwa finansowego beneficjentów. Wśród proponowanych rozwiązań znajduje się pomysł, aby wysokość tychże podwyżek była bezpośrednio powiązana z aktualnym poziomem inflacji. Czy te plany mogą doprowadzić do sytuacji, w której waloryzacja emerytur i rent będzie miała miejsce dwa razy w ciągu roku?

Zgodnie z proponowanymi zmianami, możliwość obliczenia drugiej waloryzacji emerytur i rent w jednym roku stanie się realna, jeśli średnia inflacja w pierwszym półroczu 2024 roku przekroczy 5%. Jednak, proces legislacyjny dotyczący tej kwestii znajduje się na początkowym etapie i nie jest jeszcze pewne, kiedy projekt ustawy zostanie przedłożony do Sejmu.

Nad przygotowaniami projektu dotyczącego dwukrotnej waloryzacji emerytur i rent pracuje Ministerstwo Pracy. Zgodnie z informacjami podanymi przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, celem prac jest stworzenie mechanizmów, które umożliwią przeprowadzenie drugiej waloryzacji w przypadku osiągnięcia określonego poziomu inflacji. Obecnie waloryzacja ma miejsce w marcu, ale planowane zmiany pozwoliłyby na przeprowadzenie drugiej waloryzacji w drugiej połowie roku, np. we wrześniu.

Głównym celem tych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa finansowego emerytom i rencistom, zwłaszcza w obliczu rosnących kosztów usług, rachunków oraz cen towarów. Dlatego tworzenie mechanizmu umożliwiającego dwukrotną waloryzacje jest priorytetem dla rządu.

Mimo obaw dotyczących możliwości zlikwidowania trzynastej emerytury w wyniku wprowadzenia drugiej waloryzacji, Ministerstwo zapewnia, że takie dodatki będą kontynuowane. Zdaniem minister Dziemianowicz-Bąk, mimo że dodatkowe świadczenia są ważne dla seniorów, to dwukrotna waloryzacja wnosi wiele więcej stabilności i pewności finansowej.

Proponowany proces obliczania drugiej waloryzacji ma być identyczny jak ten przeprowadzany w marcu. Dzięki temu system będzie bardziej przejrzysty i łatwiejszy do zrozumienia dla beneficjentów.