Narodowy Fundusz Zdrowia oferuje dopłaty do okularów – jaki jest proces i jakie są kryteria?

Okulary to często kluczowy element w procesie poprawy jakości widzenia, umożliwiając wykonywanie codziennych zadań z pełnym komfortem. Niemniej jednak, koszt ich zakupu może być dla wielu osób znaczący. Dlatego Narodowy Fundusz Zdrowia udostępnia możliwość finansowego wsparcia w postaci dopłat do okularów. Jak ubiegać się o takie wsparcie i jakie kryteria należy spełnić?

Wsparcie finansowe od Narodowego Funduszu Zdrowia ma na celu zniwelowanie części kosztów związanych z zakupem okularów, co stanowi formę pomocy dla osób, które mają problemy finansowe lub spełniają pewne ustalone kryteria, takie jak posiadanie niskiego dochodu lub status niepełnosprawnej osoby.

Aby móc skorzystać z dopłat do okularów oferowanych przez NFZ, pacjent musi spełnić szczególne warunki. Te mogą się różnić w zależności od regionu oraz obowiązujących przepisów lokalnych. Generalnie jednak, aby mieć szansę na uzyskanie dopłaty do okularów od NFZ, pacjent musi:

  1. Mieć status osoby ubezpieczonej w Narodowym Funduszu Zdrowia,
  2. Posiadać skierowanie od lekarza specjalisty okulisty,
  3. Spełniać określone kryteria dochodowe lub medyczne.

Kryteria dochodowe są ustalane na podstawie dochodu na osobę w rodzinie. Istnieje określony próg dochodowy – jeśli zarobki rodziny nie przekraczają tej kwoty, pacjent może ubiegać się o dopłatę do okularów z NFZ. Kryteria medyczne zwykle obejmują takie czynniki jak rodzaj wady wzroku czy poziom niepełnosprawności.