Abonament RTV może obciążyć emeryturę. Termin płatności upływa 25 stycznia

Emeryci, którzy nie dopełniają obowiązku opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego, narażają się na zahamowanie wysokości swojej emerytury. Informacje te wydobyto z danych przekazanych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji (KRRiT). Analiza statystyczna pokazuje, że tylko jedna na trzy osoby zobligowane do uiszczania abonamentu RTV, sumiennie spełnia ten obowiązek. Niestety, zaniedbanie wpłat może skutkować problemami finansowymi, ponieważ wartość abonamentu może zostać pobrana bezpośrednio z konta bankowego. Emeryci, którzy zalegają z opłatami, muszą liczyć się z ryzykiem bezpośredniego pomniejszenia ich świadczeń emerytalnych.

Mechanizm opłacania abonamentu RTV jest nadzorowany przez Pocztę Polską. W niektórych sytuacjach kontrolerzy nie muszą już odwiedzać domów osób sprawdzanych. Alternatywnie, możliwe jest otrzymanie wezwania do zapłaty wprost od poczty.

Jednym ze skutków niewywiązywania się emeryta z opłaty abonamentowej, jest możliwość obniżenia jego świadczeń przez organy skarbowe w celu pokrycia zobowiązań. W takim przypadku, emeryt musi liczyć się z faktem, że część jego emerytury zostanie przeznaczona na uregulowanie zaległych opłat abonamentowych.

Opłata za abonament RTV jest ustalana na dwóch płaszczyznach – za posiadanie radia i telewizora, albo jednego z tych urządzeń. W przypadku osób, które zgłosiły swój sprzęt w Poczcie Polskiej, termin regulowania opłaty wynosi 25 dni każdego miesiąca.