Zmiany w prawie spadkowym: Czy brak troski o rodziców wpływa na możliwość dziedziczenia?

Pod koniec listopada 2023 roku, polskie prawo spadkowe przeszło istotne zmiany. Wśród nich znalazło się poszerzenie warunków, które mogą przekreślić uprawnienia do odziedziczenia majątku po zmarłych. Jakie znaczenie ma tutaj opieka nad rodzicami i czy jej brak może powodować utratę prawa do dziedziczenia ich dóbr?

Z dniem 15 listopada 2023 roku, polskie prawo spadkowe zyskało nowe regulacje. Kluczowa jest tu kwestia rozszerzenia kryteriów, które mogą skutkować uznaniem danej osoby za nieuprawnioną do dziedziczenia. Nowa ustawa ma za zadanie eliminować sytuacje, gdzie spadek ląduje w rękach osób, które nie wykazały odpowiedzialności ani troski względem zmarłego.

Aktualizacja kodeksu cywilnego miała na celu usprawnienie i przyspieszenie całego procesu spadkowego. Zmienione przepisy wprowadzają dodatkowe warunki, które mogą przyczynić się do oznaczenia dziedzica jako osoby nieuprawnionej do dziedziczenia. Warto podkreślić, że decyzja o skierowaniu takiego postępowania wiąże się z koniecznością przeprowadzenia procesu sądowego.

Czas obowiązywania nowych przepisów w prawie spadkowym

Przed ostatnimi zmianami, kodeks cywilny umożliwiał pozbawienie prawa do dziedziczenia majątku w trzech określonych sytuacjach:
– popełnienie ciężkiego przestępstwa przeciwko zmarłemu,
– manipulowanie zmarłym przez oszustwo lub groźby, aby skłonić go do napisania lub zmiany testamentu, bądź uniemożliwienie mu podjęcia takich działań,
– świadome ukrywanie, niszczenie, fałszowanie testamentu zmarłego lub korzystanie z fałszywych dokumentów przez osoby trzecie.

Do tych punktów dodano dwie nowe sytuacje:
– systematyczne unikanie spełnienia obowiązku alimentacyjnego wobec spadkodawcy, ustalonego wyrokiem sądu, ugodą sądową lub umową,
– systematyczne unikanie realizacji obowiązku opieki nad spadkodawcą, wynikającego z praw rodzicielskich, obowiązków opiekuńczych, funkcji rodzica zastępczego, obowiązków małżeńskich czy szacunku i wsparcia między rodzicami a dzieckiem.