Planowany wzrost wynagrodzeń dla pracowników budżetówki w 2024 roku – szczególnie dla nauczycieli

W Polskim sektorze budżetowym zatrudnienie znajduje aż 3,5 miliona ludzi. Podczas kampanii wyborczej zapowiadano wzrost pensji dla nauczycieli o 30%, co potwierdził minister nauki i szkolnictwa wyższego, Dariusz Wieczorek. Ale jakie sumy będą z tego wynikały? I którzy inni pracownicy mogą liczyć na podwyżki?

W dziedzinie finansów państwowych sugeruje się stworzenie systemu podwyżek, zbliżonego do działającego już przy minimalnej płacy. Na podstawie danych Konfederacji Lewiatan, wynagrodzenia pracowników sektora budżetowego powinny w 2024 roku wzrosnąć o 20%. To wynik spadku rzeczywistej wartości pensji tej grupy zawodowej przez ostatnie lata, szczególnie w okresie 2022 i 2023 roku, które obfitowały w dwucyfrowe wskaźniki inflacji każdego miesiąca.

Podwyżki dla nauczycieli

Nowy rząd z koalicji zadeklarował przegląd aktualnego budżetu i wprowadzenie poprawek do istniejącej ustawy już w grudniu 2023 roku. Zapowiedziano, że nauczyciele (zarówno ci pracujący w przedszkolach, jak i wykładowcy akademiccy) dostaną podwyżkę płacy o 30%. Przyjmuje się więc, że dla nauczyciela na początku kariery pensja wzrośnie o 1107 zł. To oznacza przechodzenie z wynagrodzenia brutto 3690 zł do 4797 zł (netto 3599 zł).

Minister edukacji, Barbara Nowacka, oficjalnie ogłosiła 22 stycznia 2024 roku, że nauczyciele dostaną podwyżki. Zasugerowała, że w marcu nauczyciele otrzymają podwyżki z wyrównaniem. – Podwyżka wyniesie 30 i 33 proc. dla nauczycieli na początku drogi zawodowej, nie mniej niż 1500 zł – zaznaczyła Nowacka.

Jakie zmiany dla nauczycieli akademickich?

Czekamy na ostateczne decyzje dotyczące budżetu, ale rozporządzenie jest już przygotowywane. W tym rozporządzeniu minimalna płaca profesora wzrośnie o 30 procent. To samo dotyczy wszystkich nauczycieli akademickich – powiedział Dariusz Wieczorek.

Zgodnie z nowymi planami, nauczyciel dyplomowany będzie dostawał pensję w wysokości 5915 zł (netto 4362 zł), zamiast dotychczasowych 4550 zł, które dawały mu 3432 zł do ręki. Rozważano też możliwość, że każdy nauczyciel dostałby jednorazowo podwyżkę 1500 zł brutto, jednak ten pomysł nie uzyskał wsparcia.

Koalicja rządząca zamierza wdrożyć podwyżki dla nauczycieli od 1 stycznia 2024 roku, nawet jeśli proces legislacyjny miałby się przedłużyć na kolejny rok.