Zmiany na rynku pracy: Dlaczego przedsiębiorstwa z coraz większą ochotą zatrudniają freelancerów?

Obserwujemy ciekawe zmiany na rynku pracy, które skłaniają coraz więcej firm do korzystania z usług osób pracujących na własny rachunek. Czy to oznacza, że przedsiębiorstwa preferują współpracę z freelancerami nad zatrudnianiem etatowych pracowników, i jakie mogą być powody tego trendu?

Według statystyk portalu Freelancehunt, który skupia freelancerów i firmy poszukujące niezależnych specjalistów, ponad 30% firm korzystało z usług niezależnych pracowników w co najmniej 40% przypadków. Co interesujące, aż 60% pracowników niezależnych znalazło zatrudnienie w około 13% firm. Dane te pochodzą z badania przeprowadzonego w 2023 roku wśród przedsiębiorstw z Europy Środkowej i Wschodniej, w tym Polski.

Valentyn Ziuzin, prezes zarządu Freelancehunt, podkreśla, że ten trend doskonale wpisuje się w globalne tendencje na rynku pracy. – Polscy przedsiębiorcy, w tym także wielkie firmy o międzynarodowym zasięgu, doskonale rozumieją korzyści płynące z zatrudniania freelancerów – mówi Ziuzin.

Rośnie znaczenie nowych technologii, a wraz z nim zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny sztucznej inteligencji. Według międzynarodowego raportu Światowego Forum Ekonomicznego „Future of Jobs” z maja 2023, już ponad 75% firm wdrożyło najnowsze technologie, takie jak AI, chmura obliczeniowa czy big data. Dla ponad 85% firm te nowinki technologiczne są głównym czynnikiem zmian. Badanie przeprowadzono na próbie globalnej firmy, które zatrudniają łącznie ponad 11 milionów pracowników z 27 sektorów gospodarki i 45 krajów.

Wnioski z raportu wskazują także na to, że popyt na specjalistów od rozwoju biznesu, w tym marketingu cyfrowego, wzrośnie o 21%, podczas gdy liczba księgowych może spaść o 27%. Kluczowym czynnikiem takich zmian jest rosnący dostęp do technologii sztucznej inteligencji. Przyspieszający postęp technologiczny wymusza na firmach szybsze adaptacje zarówno w kontekście oferty dla klientów, jak i strategii promocji, sprzedaży i obsługi klienta.

Zmienia się również charakter umów konsumenckich. Długoterminowe umowy abonamentowe są coraz częściej zastępowane umowami, które pozwalają na rezygnację w dowolnym momencie. To tylko potwierdza, jak istotne jest dla firm dostosowanie się do tempa zmian w technologii, rynku i preferencjach klientów.