Przedsiębiorstwa odzieżowe Lavard i Lord ukarane przez UOKiK za wprowadzanie konsumentów w błąd

Rozważne postępowanie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zakończyło się nałożeniem surowych kar finansowych na firmy odzieżowe Polskie Sklepy Odzieżowe, znane jako Lavard, oraz Lord. Firma Lavard została ukarana grzywną przekraczającą 3,8 mln zł, natomiast firma Lord musiała zapłacić powyżej 213 tys. zł. Obie firmy były oskarżone o wprowadzanie klientów w błąd poprzez przedstawianie nieprawdziwych informacji na temat składu materiału ubrań. Kontrole przeprowadzone przez Inspekcję Handlową oraz badania laboratoryjne wykonane przez UOKiK potwierdziły te zarzuty.

W odpowiedzi na nieuczciwe praktyki firm odzieżowych, Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny, wydał dwa oficjalne orzeczenia. W obu stwierdzono, że klienci firm Lord z Krakowa oraz Polskich Składów Odzieżowych z Starego Bystrego (sprzedającej odzież pod marką Lavard, która obecnie jest w procesie restrukturyzacji), byli wprowadzani w błąd przez fałszywe informacje dotyczące składu materiału ubrań.

Próbki materiałów do badań laboratoryjnych zostały zebrane przez inspektorów Inspekcji Handlowej z różnych sklepów na terenie całej Polski. Próbki pochodziły z różnych rodzajów odzieży, w tym marynarek, garniturów, spodni garniturowych i koszul. Badania laboratoryjne zostały przeprowadzone przez pracowników akredytowanego Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej UOKiK w Łodzi. Celem tych badań było sprawdzenie prawdziwości deklaracji producentów na temat składu materiałów, takich jak wełna, bawełna czy poliester.

Jak zauważył Prezes UOKiK Tomasz Chróstny, konsumenci nie są zdolni do samodzielnej weryfikacji składu surowcowego odzieży, dlatego muszą polegać na informacjach podanych na etykiecie. Informacje te mają kluczowe znaczenie dla wielu osób, ponieważ wpływają na cenę produktu, sposób jego pielęgnacji i zastosowanie. Jak pokazują przypadki firm Lord i Lavard, klienci byli często wprowadzani w błąd – przykładowo, informacje na etykiecie sugerowały, że spodnie są wykonane z materiału zawierającego 70% wełny, podczas gdy w rzeczywistości wełna w nich zupełnie nie występowała. Prezes zwrócił uwagę na to, że gdyby konsumenci mieli dostęp do rzetelnych i prawdziwych informacji o składzie materiału odzieży, mogliby podjąć inny wybór zakupowy.

Badania laboratoryjne ujawniły, że aż 24 z 27 przebadanych próbek ubrań marki Lavard nie miało deklarowanego składu surowcowego. Podobnie, 10 z 11 przebadanych próbek ubrań marki Lord również nie posiadało deklarowanego składu surowcowego.