Zmiana w ustawodawstwie podatkowym w 2024 roku: Urząd Skarbowy skrupulatnie sprawdzi miliony polskich przedsiębiorców

Każdy rok przynosi ze sobą pewne nowości lub modyfikacje w kwestii podatkowej. Czasami są one związane z regulacjami unijnymi i stają się odpowiedzią na różnego rodzaju zmiany gospodarcze na arenie międzynarodowej. W roku 2023 wprowadzono tzw. dyrektywę DAC7, która wpłynęła na działalność niektórych polskich biznesmenów, nakładając na nich dodatkowe obowiązki, choć nie nowe opłaty podatkowe. Jednakże sytuacja ta może ulec zmianie. Urząd Skarbowy przygotowuje się do dokładnej kontroli przedsiębiorców prowadzących sprzedaż swoich produktów lub usług za pośrednictwem internetu.

Nowo wprowadzone regulacje podatkowe będą dotyczyć szeregu popularnych platform online, takich jak Booking, UberEats, Vinted, Allegro, Amazon, Airbnb czy Bolt. Jest to bezpośrednio związane z implementacją nowych regulacji wynikających z dyrektywy unijnej DAC7.

Dyrektywa DAC7 była tematem wielu dyskusji w Polsce już od pewnego czasu, jednak z powodu zwłoki w jej implementacji, dopiero teraz Urząd Skarbowy zdobył niezbędne narzędzia umożliwiające dokładną weryfikację przedsiębiorców. DAC7 to instrument prawny, którego głównym celem jest przeciwdziałanie praktykom unikania płacenia podatków czy też omijania ich. Inicjatywa ta, związana z dyrektywą wydaną przez Unię Europejską, skupia się przede wszystkim na dostarczeniu odpowiednich narzędzi organom podatkowym państw członkowskich służących do gromadzenia i późniejszej wymiany informacji o transakcjach realizowanych za pośrednictwem platform cyfrowych.