Nowe koszty w gabinecie dentystycznym: dodatkowa opłata za plastikowy kubek

Utrzymanie zdrowej jamy ustnej jest nie tylko kwestią higieny, ale także finansów. Koszty prywatnego leczenia zębów bywają ogromne. Od początku roku pacjenci mogą oczekiwać na dodatkową, choć niewielką, opłatę, która może być dla nich irytująca w kontekście już wysokich stawek za usługi stomatologiczne. Wydają się one jeszcze wyższe, gdy dodamy do nich koszt za coś tak prozaicznego jak… plastikowy kubek.

W wyniku przeprowadzanych zabiegów dentystycznych kluczowym jest etap płukania jamy ustnej. Aby to umożliwić, w gabinecie używane są jednorazowe kubeczki z tworzywa sztucznego. Zgodnie z nowymi regulacjami, które weszły w życie 1 stycznia 2024 roku, pacjent może być zmuszony do pokrycia dodatkowych kosztów za używanie takiego kubka. Dodatkowa opłata wynosi 20 groszy. Nie została ona ustalona arbitralnie przez lekarzy dentystów, ale wynika z przepisów ustawy.

Nowo wprowadzone przepisy powstały głównie z myślą o sektorze gastronomii, ale prawdopodobnie będą miały wpływ także na gabinety stomatologiczne. Zgodnie z art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego, jednostkę handlu hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, w których są oferowane produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienione w załączniku nr 6 do ustawy będące opakowaniami lub napoje lub żywność pakowane przez tego przedsiębiorcę w te produkty, jest obowiązany do pobrania opłaty od użytkownika końcowego nabywającego te produkty lub napoje lub żywność w tych produktach”.