Zielony przemysł czeka na regulacje: Państwa członkowskie UE podejmą decyzje

Przez niemal trzy kwartały, europosłowie byli zaangażowani w ocenę aktu legislacyjnego dotyczącego klimatycznie neutralnego przemysłu. Dziś, decyzję w tej kwestii podejmą państwa członkowskie. Net-Zero Industry Act, czyli propozycja wspierania przemysłu wolnego od emisji, jest kluczowym elementem wniosków Komisji Europejskiej (KE), które mają na celu realizację Zielonego Ładu. Główne założenia są jasne – Unia Europejska nie będzie w stanie osiągnąć celów Zielonego Ładu i przyspieszyć procesu dekarbonizacji, jeśli technologie niezbędne do osiągnięcia tego celu nie będą produkowane na terytorium Europy.

W celu zmotywowania potencjalnych inwestorów i stworzenia bardziej przyjaznego środowiska regulacyjnego, Bruksela zaprezentowała w marcu zeszłego roku projekt rozporządzenia dotyczącego przemysłu bezemisyjnego. Tło dla tych działań stanowi wprowadzenie amerykańskiego systemu subsydiów na rzecz zielonej transformacji w przemyśle (IRA) oraz dążenie do uniezależnienia się od Chin. Niemniej jednak, przedstawiciele różnych sektorów, w szczególności producenci odnawialnych źródeł energii (OZE), już w marcu sygnalizowali, że nowe regulacje są opóźnione i powinny być jak najszybciej przyjęte. Od tego czasu projekt utknął w procesie konsultacji z europosłami, którzy zajęli stanowisko dopiero pod koniec listopada. Dlatego to dopiero teraz, prawie dziewięć miesięcy po przedstawieniu projektu uznawanego za pilny od samego początku, państwa członkowskie będą mogły go ocenić.

Zgodnie z planem nowego rozporządzenia, do roku 2030 Unia Europejska powinna produkować 40% technologii bezemisyjnych niezbędnych do realizacji Zielonego Ładu. W ten sposób państwa UE miałyby kontrolować jedną czwartą wartości globalnego rynku tych technologii. To wydaje się być wyzwaniem skierowanym do Stanów Zjednoczonych, które już od prawie roku implementują swój własny program. Nowe przepisy mają na celu zmienić obecną sytuację, w której UE jest importerem technologii mających wspierać cel redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 r. oraz przejścia na pełną neutralność klimatyczną do 2050 r. Technologie objęte wsparciem to między innymi: pompy ciepła, geotermia, zielony wodór, fotowoltaika, kolektory słoneczne, biogaz, paliwa alternatywne i energetyka jądrowa.