Program InPost Green City – ekologiczna rewolucja w polskich miastach i edukacja mieszkańców

Proekologiczne przedsięwzięcie InPost Green City nie tylko przyczynia się do zmiany wizerunku miast w Polsce, ale też podnosi stopień świadomości mieszkańców na temat ochrony środowiska. W minionym roku firma zrealizowała szereg nowych inicjatyw w ramach tego programu. Rozpoczęty w 2021 roku, InPost Green City swoje początki miał w Łodzi. Obecnie, dzięki współpracy z 54 samorządami, InPost realizuje projekty związane z ekologią i rozwija koncepcję zarządzania miastem w oparciu o założenia Smart City.

InPost Green City jest integralną częścią strategii firmy skoncentrowanej na zrównoważonym rozwoju. Celem tej strategii jest zapewnienie mieszkańcom czystej i nowoczesnej przestrzeni miejskiej. W ramach programu, w partnerujących miastach instalowane są czujniki monitorujące jakość powietrza – dotychczas zamontowano już 1,2 tysiąca takich urządzeń. Kolejnym działaniem jest wymiana floty spalinowych pojazdów na te napędzane elektrycznie – obecnie jest ich już ponad 1000. Dodatkowo, na dachach maszyn Paczkomat® firma wysadza rośliny, takie jak rozchodnik, które mają zdolność oczyszczania powietrza z dwutlenku węgla. Proces ten objął już 300 urządzeń.

Jednym z istotnych elementów programu InPost Green City są inicjatywy edukacyjne. Firma współpracuje z miastami, aby dopasować swoje działania i inwestycje do oczekiwań i potrzeb mieszkańców. Wspiera też miasta partnerskie w realizacji ich edukacyjnych programów, np. poprzez organizowanie warsztatów z zarządami zieleni lub szkołami – mówi Marta Zalewska, odpowiedzialna za relacje partnerskie i program InPost Green City.