Przegląd sytuacji w polskiej turystyce na przestrzeni 2023 roku

Rok 2023 był rokiem kontrastów dla właścicieli polskich obiektów noclegowych. Zmagając się z wysokimi kosztami prowadzenia działalności, niskim poziomem obłożenia, mocną konkurencją, niektórzy z nich kończą ten okres z poczuciem niepewności i niezadowolenia. Część rozważa różne strategie, takie jak inwestowanie w podnoszenie standardów swoich usług lub nawet redukcje personelu lub zamknięcie biznesu.

Pośród właścicieli obiektów poświęconych turystyce, wynika, że więcej niż połowa – dokładnie 51% – nie jest zadowolona z ruchu turystycznego w ich obiektach w minionym roku. Tylko niewielka część, stanowiąca jedynie 12% ankietowanych, zaznaczyła, że ich obiekty były obłożone na poziomie 76-100% przez cały rok. Co więcej, aż 42% respondentów zgłosiło, że ich obłożenie nie przekroczyło 50%.

Podczas sezonu letniego sytuacja wyglądała nieco lepiej – co czwarty właściciel obiektu noclegowego mógł się pochwalić wysokim obłożeniem, podczas gdy tylko 12% skarżyło się na bardzo niski ruch. Pomimo to, ogólne wyniki ankiety pokazują, że dla wielu właścicieli obiektów noclegowych w Polsce rok 2023 był wyzwaniem.