Zerowy PIT dla osób poniżej 26. roku życia: kto może z niego skorzystać?

Przejście do świata pracy bywa często wyzwaniem. Niemniej jednak, istnieje pewien atut dla osób poniżej 26. roku życia – zerowy PIT dla młodych pracowników. Jest to specjalna ulga podatkowa, która umożliwia zwolnienie z obowiązku płacenia podatku dochodowego. Zastanówmy się, kto jest uprawniony do korzystania z tego przywileju i jak przebiega proces składania rocznego zeznania podatkowego dla tych osób.

Ulga dla młodych pracowników jest dostępna dla podatników, którzy nie ukończyli jeszcze 26. roku życia. Istotnym warunkiem jest też to, że ich roczny dochód nie może przekraczać sumy 85 528 zł. Dochody te mogą pochodzić z różnych źródeł:

  • wynagrodzenia za pracę,
  • umowy zlecenia,
  • stażu uczniowskiego,
  • praktyki absolwenckiej,
  • zasiłku macierzyńskiego.

Niestety, ta ulga nie obejmuje młodych przedsiębiorców. Jednak prowadzenie własnej działalności gospodarczej nie dyskwalifikuje automatycznie z możliwości korzystania z tej ulgi. Warto natomiast pamiętać, że dochody uzyskane z tej działalności nie są wliczane do wymienionego wcześniej limitu dochodowego.

Osoba, która nie ukończyła 26 roku życia, może czerpać zasoby finansowe z kilku wyżej wymienionych źródeł jednocześnie.