Wprowadzenie kalendarza podatkowego na rok 2024 – kluczowe daty, które trzeba zapamiętać

Rok 2024 przynosi ze sobą szereg wyzwań dla osób prowadzących działalność gospodarczą i pracowników. Istnieje wiele terminów, które muszą przestrzegać, aby spełnić swoje zobowiązania podatkowe. Te niezbędne daty na rok 2024 powinny znaleźć się w Twoim kalendarzu.

Ważne jest, aby przedsiębiorcy oraz osoby zatrudnione byli w stanie śledzić zbliżające się terminy składania wniosków, deklaracji i oświadczeń podatkowych. W pierwszych miesiącach 2024 roku jest wiele takich kluczowych dat.

Pierwszym istotnym dniem jest 1 stycznia 2024 roku. Tego dnia przedsiębiorcy muszą sporządzić spis z natury. Następny termin to 20 stycznia, gdy przedsiębiorca ma obowiązek zgłoszenia zmiany dotyczącej formy opodatkowania na kartę podatkową. Kolejny ważny dzień to 31 stycznia, kiedy płatnik jest zobowiązany do elektronicznego złożenia deklaracji PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, PIT-8C i PIT-R.

Luty 2024 to czas, kiedy osoby prowadzące działalność gospodarczą mają możliwość zmiany formy opodatkowania na podatek liniowy lub ryczałtowy. Ten wybór jest możliwy do dokonania do 20 lutego 2024 roku. Tego samego dnia można również złożyć wniosek o opodatkowanie całości przychodu z najmu ryczałtem. Natomiast 29 lutego to ostateczny termin na złożenie deklaracji rocznej PIT-16A oraz przekazanie informacji o PIT-11, PIT-8C, IFT-1R i PIT-R do pracowników.

31 marca 2024 roku to koniec okresu, w którym możliwe jest przekazanie zwrotu nadpłaconego podatku wynikającego z deklaracji PIT-37, PIT-38, PIT-28 i PIT-36, które zostały zaakceptowane na stronie „Twój e-PIT” 15 lutego.

Kwiecień 2024 to ostatni miesiąc na przekazanie zwrotu nadpłaconego podatku z deklaracji PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39, które zostały złożone drogą elektroniczną przez system e-Deklaracje od 1 stycznia do 15 lutego. Jest to także ostatni moment na złożenie rocznych deklaracji podatkowych oraz na zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych. Do 30 kwietnia należy także złożyć oświadczenie PIT-OP oraz przekazać sprawozdanie finansowe do szefa Krajowej Administracji Skarbowej.