Zapowiedź zasilenia konkursów Agencji Badań Medycznych środkami Krajowego Planu Odbudowy w 2024 roku

Pomoc finansowa dla Agencji Badań Medycznych (ABM) była do teraz głównie wspierana z krajowych funduszy publicznych. W 2024 roku nastąpi jednak przełom, a dofinansowanie będzie pochodziło również ze środków Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Możliwości dla przedsiębiorców będą więc się poszerzać, co zapowiadane jest już na trzeci i czwarty kwartał.

Harmonogram konkursów ABM na rok 2024, który pojawił się w listopadzie minionego roku, nie spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców. Zaoferowano im bowiem tylko jeden konkurs o nazwie „Konkurs na komercyjne projekty w obszarze rozwoju innowacyjnych produktów leczniczych oraz odpowiedników oryginalnych produktów leczniczych w tym nowych postaci farmaceutycznych i nowych zastosowań znanych substancji czynnych oraz kombinacji substancji czynnych ze szczególnym uwzględnieniem produktów leczniczych o działaniu przeciwdrobnoustrojowym”. Na szczęście ta sytuacja ma się niedługo zmienić dzięki wsparciu ze strony KPO.

Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że jeszcze w 2024 roku pojawią się konkursy finansowane z Krajowego Planu Odbudowy, przeznaczone dla sektora med-tech. Konkursy te będą częścią programu „D3.1.1 Kompleksowy rozwój badań w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu”. Pierwsze ogłoszenia planowane są na drugi kwartał 2024 roku, a nabory mają ruszyć w kwartale trzecim i czwartym.

Przedsiębiorcy powinni być szczególnie zainteresowani dotacjami na badania i rozwój w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. W ramach dotacji KPO dystrybuowanych przez ABM, zostały zaproponowane następujące obszary tematyczne:

– innowacje produktowe związane z chorobami zakaźnymi i cywilizacyjnymi,
– rozwój platform technologii leków opartych na kwasach nukleinowych, takich jak szczepionki na choroby genetyczne i metaboliczne,
– rozwój wyrobów medycznych, szczególnie do użytku mobilnego, które mogłyby być przydatne w procesie diagnostycznym,
– rozwój i wdrażanie narzędzi teleinformatycznych do celów medycznych i zdrowotnych.

Agencja Badań Medycznych planuje przyznać dotacje KPO co najmniej dla 80 projektów.

Innym, wartym uwagi kierunkiem wsparcia w ramach Krajowego Planu Odbudowy jest program „D3.2.1. Rozwój potencjału sektora leków i wyrobów medycznych – inwestycje związane z produkcją w Polsce API”. Celem jest przeprowadzenie minimum 11 projektów skierowanych na budowę lub rozbudowę infrastruktury do produkcji substancji czynnych, leków (generycznych i biopodobnych) i wyrobów medycznych. Trzeba jednak podkreślić, że nie będą to dotacje ABM: wsparcie najprawdopodobniej będzie realizowane w formie preferencyjnych pożyczek udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.