Potrzeba zmian w składce zdrowotnej – głos przedsiębiorców

Składka zdrowotna, którą niektórzy nazywają parapodatkiem, wymaga pilnych modyfikacji. Przedsiębiorcy apelują o jak najszybszą interwencję i nie są zadowoleni z propozycji wdrażania zmian dopiero od stycznia 2025 r. Pytanie, które pojawia się najczęściej, to czy składka zdrowotna wróci do stanu sprzed wprowadzenia Polskiego Ładu?

Przedsiębiorcy domagają się jasno określonych planów oraz precyzyjnie zdefiniowanego harmonogramu, który pozwoli na przywrócenie składki zdrowotnej do stanu sprzed wprowadzenia Polskiego Ładu. Jak podkreśla Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, sektor biznesowy jest otwarty na dialog i chce współpracować z rządem. Celem jest uniknięcie sytuacji, w której firmy tracą ogromne sumy pieniędzy i popadają w spiralę długów z powodu obciążenia parapodatkiem.

12 kwietnia, Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw spotkał się ze szczecińskimi biznesmenami. Celem spotkania była dyskusja na temat proponowanych przez rząd zmian w składce zdrowotnej, oraz omówienie obietnicy zawartej w umowie koalicyjnej dotyczącej finansowania zwolnień chorobowych pracowników od pierwszego dnia z funduszy ZUS. Przedsiębiorcy są gotowi do negocjacji i poszukują optymalnych rozwiązań w kwestii „odkręcania Polskiego Ładu”. Należy jednak pamiętać, że muszą to być konkretne plany, a nie jedynie teoretyczne propozycje.

Składka zdrowotna jest obecnie postrzegana jako parapodatek, który mocno uderza w sektor MŚP, tworząc nadmierne obciążenie dla wielu firm, szczególnie tych mniejszych. Z tego powodu Północna Izba Gospodarcza uznała zmiany w składce zdrowotnej za jeden z priorytetów dla nowego rządu.

Ministerstwo Finansów wspólnie z Ministerstwem Zdrowia proponuje zmiany w składce zdrowotnej. Są one zgodne z ogólnymi zasadami opodatkowania i obniżałyby ją do stałej kwoty 9% z 75% płacy minimalnej. W przypadku wyboru podatku liniowego 19%, składka miałaby być taka sama, aż do osiągnięcia dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia, powyżej której byłaby naliczana w wysokości 4,9% – mówi Agnieszka Zamaro-Wiśniewska, ekspertka ds. podatkowych.

Propozycje te zostały przyjęte pozytywnie przez przedsiębiorców. Ich celem jest uproszczenie wyliczeń składkowych dla wszystkich form opodatkowania, co pozwoli na obniżenie kosztów obsługi biznesu. Wielu z nich sugeruje także spełnienie obietnicy wyborczej dotyczącej wprowadzenia ryczałtowej składki zdrowotnej w wysokości 2/2.