Wzrost składek na ZUS o 150 zł w 2025 roku – niepokój wśród przedsiębiorców

Prognostyki finansowe na rok 2025 przewidują wzrost składek na Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o 150 zł. To oznacza, że przedsiębiorcy będą musieli przeznaczać na ten cel 1750 zł miesięcznie, a nie jak dotychczas 2000 zł. Należy jednak pamiętać, że do tych kosztów należy doliczyć również składkę zdrowotną.

Zgodnie z danymi zaprezentowanymi przez Łukasza Kozłowskiego, Głównego Ekonomistę Federacji Przedsiębiorców Polskich i członka Rady Nadzorczej ZUS, składki osób prowadzących działalność gospodarczą wzrosną w 2025 r. o 154,42 zł, osiągając poziom 1754,74 zł miesięcznie. Warto jednak podkreślić, że są to kwoty kalkulowane bez uwzględnienia ewentualnych ulg i składki zdrowotnej.

Warto przypomnieć, że standardowe składki przedsiębiorców są obliczane na podstawie 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Taka podstawa wymiaru była przyjęta podczas prac nad ustawą budżetową na dany rok.