Wędkarze muszą przygotować się na podwyżki – nowe stawki za wędkowanie obowiązują od 2024 roku

Z początkiem roku 2024, dokładniej od dnia 1 stycznia, przestawały obowiązywać dotychczasowe opłaty wędkarskie na terenach zarządzanych przez Polski Związek Wędkarski. Osoby pragnące nadal cieszyć się możliwością łowienia ryb muszą teraz uiścić nowe składki członkowskie. Jakie konkretne kwoty są związane z tym hobby dla tego konkretnego roku?

Nie da się ukryć, że Polski Związek Wędkarski to jedna z największych organizacji działających na terenie naszego kraju. W roku 2022 zrzeszał on aż 626,5 tysiąca entuzjastów wędkowania. PZW jest również największym dzierżawcą wód publicznych, które są im powierzane do zarządzania.

Kosztowanie wędkowania w roku 2024 wymaga nie tylko posiadania karty wędkarskiej, ale i uiszczenia odpowiednich składek. Ich kwota jest zależna od specyficznego okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego – a tych jest na terenie całego kraju aż 49. Przez to wysokość opłat może się różnić, ale zasada jest prosta – bogatsze w ryby okręgi mają wyższe stawki, co ilustruje zasady wolnego rynku.

W roku 2023 obserwowaliśmy spadek liczby członków Związku o ponad 66,5 tysiąca osób. Było to wynikiem znacznych podwyżek składek za wędkowanie oraz rezygnacji z ulg w niektórych okręgach. Takie zmiany sprawiły, że opłacone składki na poprzedni rok straciły swoją ważność z dniem 1 stycznia 2024. Na szczęście członkom Związku dana jest możliwość ich odnowienia, zarówno poprzez lokalne koła wędkarskie, jak i za pośrednictwem platform online.

Aby móc legalnie łowić na terenach należących do PZW, konieczne jest posiadanie karty wędkarskiej. Wnioski o jej wydanie składa się w odpowiednim starostwie powiatowym. Proces uzyskania karty jest jednak związany z koniecznością zdania egzaminu w jednym z kół Związku. Egzamin ten obejmuje test z zakresu regulaminu – wymiary i okresy ochronne ryb, rozpoznawanie gatunków ryb oraz inne przepisy.

Za samo przystąpienie do egzaminu koła pobierają opłaty, zazwyczaj wynoszące około 25 złotych. Po zdaniu egzaminu trzeba udać się do starostwa i tam uiścić opłatę w wysokości 10 złotych za samo wydanie karty. Wszystko to wymaga posiadania przy sobie dowodu tożsamości oraz dwóch zdjęć legitymacyjnych.

Składka członkowska jest obowiązkowa dla wszystkich członków Polskiego Związku Wędkarskiego i jest stała na terenie całej Polski. W roku 2024 jej wysokość wynosi 170 złotych, co oznacza wzrost o 20 złotych w porównaniu z poprzednim rokiem.