Ważne informacje dla rodziców: ZUS ujawnia terminy związane ze świadczeniem 800 plus

Dla tych, którzy chcą kontynuować otrzymywanie świadczenia wychowawczego 800 plus, ważne jest pamiętanie o nowym okresie rozliczeniowym i konieczności złożenia nowych wniosków. Okres ten obejmuje czas od 1 czerwca 2024 do 31 maja 2025 roku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych już ustalił daty składania wniosków, które są tuż za rogiem. Należy zauważyć, że placówki nie będą przyjmować wniosków w formie papierowej – jedyną opcją będzie składanie dokumentów elektronicznie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapowiedział, że możliwe będzie składanie wniosków o świadczenie 800 plus od 1 lutego. Dotyczy to nadchodzącego okresu świadczeniowego, który ma trwać od 1 czerwca 2024 do 31 maja 2025 roku. Wszystkie wnioski muszą być złożone wyłącznie drogą elektroniczną, co można zrobić na kilka różnych sposobów.

Warto jednak pamiętać, że opóźnienie w złożeniu wniosku o 800 plus i przesunięcie jego złożenia do maja oznacza, że pieniądze zostaną otrzymane dopiero w lipcu. Jednocześnie zostanie wypłacone wyrównanie za czerwiec. Ale lepiej jest złożyć wniosek na czas, aby zapewnić ciągłość świadczenia.