Decydujący wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego ws. podatku dla rezygnujących z PPK

Zastanawiając się nad wycofaniem swoich pieniędzy z Pracowniczego Planu Kapitałowego, warto przemyśleć kwestię podatków. Każda osoba biorąca udział w PPK ma możliwość odzyskania wszystkich wpłaconych środków, niezależnie od tego czy przekroczyła 60 rok życia czy nie. Musi jednak liczyć się z obciążeniem takiego zwrotu podatkiem dochodowym PIT na poziomie 19 procent. Jednakże decyzja wydana przez Naczelny Sąd Administracyjny 18 stycznia tego roku, mogła zmienić tę sytuację na korzyść uczestników PPK.

W wyroku z dnia 18 stycznia, Naczelny Sąd Administracyjny musiał rozstrzygnąć sprawę dotyczącą sposobu obliczania wysokości dochodu u osób rezygnujących z Pracowniczych Planów Kapitałowych. Oznacza to, że sąd miał za zadanie ustalić jaka kwota należy podlegać opodatkowaniu w sytuacji, gdy uczestnik PPK decyduje się na wycofanie zgromadzonych tam środków. Standardowo, taka kwota byłaby obłożona 19-procentowym podatkiem PIT.

Decyzja sądu była o tyle ważna, że wpływa na wysokość zwrotu z PPK, który zawsze obejmuje 100 procent zgromadzonych na koncie środków. Te środki to suma wniesiona zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę. Oceniając kwotę zwrotu, trzeba jednak pamiętać o pewnych potrąceniach. Część środków wynosząca 30 procent wartości wkładu pracodawcy jest przekazywana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zaś pozostałe 70 procent – po odliczeniu należnego podatku PIT – trafia do pracownika. W przypadku wkładu pracownika całość środków – również pomniejszona o PIT – jest zwracana do niego.