Ulga mieszkaniowa – sposób na odzyskanie części wydatków. Wykorzystaj ją składając PIT

Pierwszy kwartał nowego roku to okres, kiedy konieczne jest złożenie rocznej deklaracji podatkowej. Od 15 lutego 2024 r., w ramach usługi Twój e-PIT, podatnicy będą mieli dostęp do wstępnie uzupełnionych zeznań podatkowych za rok 2023. Jest to doskonała okazja do skorzystania z różnych ulg podatkowych, które są dostępne dla podatników. Specjalną uwagę warto zwrócić na tzw. ulgę mieszkaniową, która pozwala odliczyć od podatku wiele związanych z domem wydatków.

Ulga mieszkaniowa jest formą zwolnienia z podatku dochodowego, które zostało wprowadzone na mocy art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.

Zgodnie z treścią tego przepisu, dochody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych mogą być wolne od podatku do wysokości proporcjonalnej do udziału wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe w dochodzie ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych. Warunkiem skorzystania z tego zwolnienia jest udokumentowanie, że dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych został wykorzystany na cele mieszkaniowe w ciągu trzech lat od końca roku podatkowego, w którym doszło do sprzedaży. Uwzględniane są wydatki do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.