Tak Polacy postrzegają wpływ sztucznej inteligencji na przyszłość: oczekują gwałtownych zmian

Według najnowszych danych z ankiety przeprowadzonej przez Ipsos na zlecenie Google, aż 73% Polaków uważa, że ich życie codzienne doświadczy istotnych zmian w ciągu najbliższych pięciu lat, a wszystko to za sprawą rosnącej roli sztucznej inteligencji (AI). Ankietowani są przekonani, że postęp technologiczny zmieni nasze zwyczajne funkcjonowanie i styl życia.

Respondenci przyznało, że AI już teraz wpływa na sposób, w jaki poszukujemy informacji – zgadza się z tym 70% uczestników ankiety, zdobywamy wiedzę – według 65% badanych oraz wykonujemy naszą pracę – jak twierdzi 61%. W Polsce obserwujemy również dynamiczny wzrost zainteresowania sztuczną inteligencją. Jak wynika z danych Google, liczba wyszukiwań związanych z AI wzrosła u nas o 300% tylko w ciągu ostatniego roku, a nawet o 1 020% w ciągu ostatnich pięciu lat.

Zapytani o konkretne obszary, które najbardziej skorzystają na rozwijającej się sztucznej inteligencji, ankietowani Polacy wskazali na diagnozowanie i leczenie chorób, co zdaniem 67% respondentów będzie kluczowym aspektem rozwoju AI. Ponadto, 70% badanych jest przekonanych, że sztuczna inteligencja poprawi dostęp do informacji. Według 53% ankietowanych, AI wpłynie korzystnie na sposób ich pracy, pisania i twórczości, a także ogólnie na jakość życia. Dodatkowo, 60% uczestników ankiety twierdzi, że sztuczna inteligencja może pomóc im zrozumieć skomplikowane tematy.