Konsekwencje niewypełnienia obowiązku opłacania abonamentu RTV do 25 stycznia – ryzyko obniżki emerytury

Według danych udostępnionych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji (KRRiT), emeryci, którzy nie regulują na czas swoich zobowiązań z tytułu abonamentu RTV, mogą spotkać się z obniżką wysokości swojej emerytury. Statystyki pokazują, że jedynie jeden na trzech abonentów stosuje się do obowiązku płacenia abonamentu. Osoby, które zaniedbują ten obowiązek, mogą napotkać na problemy finansowe, gdyż nieopłacone należności mogą zostać potrącone bezpośrednio z ich rachunku bankowego. Seniorzy zalegający z płatnościami abonamentowymi muszą liczyć się z możliwością pomniejszenia ich świadczeń emerytalnych.

Opłaty abonamentowe RTV są monitorowane przez Pocztę Polską. Nie zawsze konieczna jest wizyta kontrolerów w domu abonenta. Zamiast tego, może on otrzymać wezwanie do zapłaty pocztą.

Jeśli emeryt rejestrujący odbiornik RTV nie dopełni obowiązku opłacania abonamentu, organy skarbowe mogą obniżyć wysokość jego emerytury w celu pokrycia zaległych należności. W takim przypadku, część świadczenia emerytalnego zostanie zatrzymana na pokrycie zaległych opłat abonamentowych.

Opłata abonamentowa RTV jest określana w dwóch odmianach – obejmujących opłatę za posiadanie radia, telewizora lub obu urządzeń jednocześnie. Osoby, które zgłosiły posiadaną aparaturę RTV w Poczcie Polskiej, muszą opłacać abonament do 25. dnia każdego miesiąca.

Istnieje również opcja wniesienia pełnej opłaty za cały rok z góry, związanej z 10-procentowym rabatem. Aktualne stawki abonamentu RTV wynoszą: 27,30 zł miesięcznie za telewizor (lub radio i telewizor) oraz 8,70 zł miesięcznie za radio.

Wezwanie do uiszczenia abonamentu może otrzymać każda osoba posiadająca zarejestrowany odbiornik, która nie uregulowała swoich zobowiązań. Nie jest wymagana kontrola u osób w podeszłym wieku w ich domach.

Osoby, które zgłosiły posiadane urządzenia, a potem zaprzestały płacenia opłaty abonamentowej, mogą otrzymać wezwanie do zapłaty. Wystarczy, że zostaną odnotowane w Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej jako osoby zarejestrowane, ale nie regulujące opłat, co prowadzi do wysłania wezwania do zapłaty zaległej kwoty.