Policjanci i żołnierze otrzymają wyższe dodatki – rząd uznaje, że 20% podwyżka to niewystarczające rozwiązanie

Podwyżka o 20% jest według policjantów i żołnierzy niewystarczająca, co nie jest zaskakujące. Służby mundurowe potrafią przekonywać do swoich racji przy użyciu konkretnych liczb. Wyjaśniają, że 20-procentowe zwiększenie wynagrodzenia nie ma miejsca na płacach, ale na kwocie bazowej. W odpowiedzi na te argumenty, rząd zdecydował się zwiększyć dodatki dla mundurowych, działając z mocą obowiązującą wstecznie od 1 stycznia 2024 roku. Częścią tego planu jest między innymi podniesienie dodatku za stopień u policjantów, co średnio doprowadzi do podwyżki o 375 złotych.

Odrzucając fałszywą tezę o ogromnej podwyżce wynagrodzenia o 20%, policjanci zauważają, że to właśnie oni zostali pokrzywdzeni przez tę decyzję. Rzeczywiście, otrzymali 20-procentową podwyżkę, ale tylko w odniesieniu do kwoty bazowej. W roku 2023 wynosiła ona 1740,64 złote, natomiast od 1 stycznia 2024 roku podniosła się do 2088,77 złotych. Ten wzrost kwoty bazowej zastosowano przy obliczaniu nowych pensji, co w wielu przypadkach doprowadziło do zwiększenia wynagrodzenia o 600-900 złotych. Mimo inflacji, jest to niewielka podwyżka, choć nadal wyższa niż w przypadku innych pracowników budżetowych, z wyjątkiem nauczycieli, którzy otrzymali podwyżkę od 30 do 33 procent.

Aby zrekompensować tę niewystarczającą podwyżkę, rząd wpadł na pomysł zwiększenia dodatków dla policjantów. Planuje więc podnieść stawki dodatku za stopień o kolejne 20 procent. Rząd również proponuje przekształcenie stawek kwotowych dodatku w mnożnik kwoty bazowej. Szacuje się, że ta zmiana spowoduje średnie zwiększenie wynagrodzeń policjantów o około 375 złotych. Wzrośnie także podstawa do przyznawania dodatków służbowych i funkcyjnych, a na regulację tych dodatków zostanie przeznaczona dodatkowa kwota około 90 złotych.