Podwyżki rent z tytułu niezdolności do pracy od 1 marca 2024 roku – komunikat ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) informuje o podwyżkach kwot rent, które obowiązują od 1 marca 2024 roku. Dotyczą one osób, które w wyniku pogorszenia stanu zdrowia straciły możliwość wykonywania pracy zarobkowej i ubiegają się o świadczenie z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy.

Renty z tytułu niezdolności do pracy wzrosły o 12,12 proc. w stosunku do poprzedniej kwoty. Teraz, najniższa renta dla osób uznanych za całkowicie niezdolne do pracy wynosi 1780,96 zł brutto, natomiast osoby z orzeczeniem o częściowej niezdolności do pracy mogą liczyć na rentę w wysokości 1335,72 zł brutto.

Rzecznik prasowy ZUS podkreśla, że warunkiem otrzymania renty jest uznanie przez lekarza orzecznika ZUS-u lub komisję lekarską ZUS za przynajmniej częściowo niezdolnego do pracy. Dodatkowo konieczne jest spełnienie wymogu odpowiedniego okresu składkowego i nieskładkowego, który zależy od wieku, w którym powstała niezdolność do pracy.

ZUS wskazuje także, że niezdolność do pracy musi wystąpić w okresach składkowych, takich jak ubezpieczenia, zatrudnienie lub nieskładkowych, np. podczas pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego. Może ona zaistnieć także w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów – wyjaśnia Żebrowski, rzecznik prasowy ZUS.

Warunkiem jest również wymagany staż ubezpieczenia, różniący się w zależności od wieku, w którym pojawiła się niezdolność do pracy. Dla osób niepełnosprawnych przed ukończeniem 20. roku życia wymagany jest roczny staż ubezpieczeniowy. Natomiast jeśli niezdolność do pracy pojawiła się po ukończeniu 30. roku życia, wymagany jest pięć lat stażu ubezpieczeniowego w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy.

Ten warunek nie dotyczy jednak osób posiadających orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i udowodnionych 25 lat okresów składkowych dla kobiet, a dla mężczyzn – 30 lat okresów składkowych. W okresie ostatnich 10 lat nie uwzględnia się czasu pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej lub renty rodzinnej.