Podwyżki stóp procentowych i ich konsekwencje

Pogarszająca się sytuacja ekonomiczna naszego kraju sprawia, że poza galopującą inflacją, jednym z popularniejszych haseł trafiających do nas w nagłówkach gazet czy portali informacyjnych są podwyżki stóp procentowych. Czym są stopy procentowe i jakie konsekwencje wiążą się z ich podwyższeniem?

Czym są stopy procentowe?

Stopą procentową nazywamy koszt pieniądza ponoszony przez pożyczkobiorcę (kredytobiorcę) z tytułu jego pożyczenia. Oznacza to, że im wyższe są aktualnie obowiązujące stopy procentowe, tym większa jest kwota do zapłacenia przez kredytobiorcę. Wraz ze wzrostem stóp procentowych, rośnie bowiem wartość comiesięcznych rat do spłaty. Obecnie stopy procentowe ulegają ciągłemu podwyższaniu, co sprawia, że każda osoba, spłacająca pożyczkę lub kredyt w banku znacząco odczuje to w domowym budżecie. Niestety, prognozy na najbliższe miesiące nie są optymistyczne. Co za tym idzie możemy spodziewać się, że sytuacja finansowa pożyczkobiorców będzie ulegać pogorszeniu.

Jakie są konsekwencje podwyższania stóp procentowych dla osób, które nie spłacają kredytu?

Pożyczki finansowe są często udzielane przez banki nie tylko osobom prywatnym, ale również firmom. Dla przykładu kredyt może zaciągnąć lokalna piekarnia, która jeszcze dwa lata temu nie spodziewając się pogorszenia sytuacji finansowej, zdecydowała się na zakup nowego pieca. Dziś, wraz ze zwiększeniem kosztów kredytu, firma musi zwiększyć swoje przychody. W przypadku lokalnej piekarni jedynym realnym sposobem wzrostu miesięcznych zysków będzie więc podwyższenie ceny wytwarzanego pieczywa. Dlatego również osoba, która nie spłaca pożyczki odczuwa wyższe stopy procentowe w swoim budżecie domowym. Rosną ceny produktów spożywczych, koszty transportu czy usług. Wszystkie te zjawiska powodują niestety nasilenie niekorzystnych warunków ekonomicznych wśród obywateli, co właśnie obserwujemy w naszym kraju. Pamiętajmy jednak, że tak samo jak możliwe jest podwyższenie stóp procentowych, tak samo możliwe jest odwrócenie tego procesu. Powinniśmy więc patrzeć pozytywnie w przyszłość z nadzieją, że sytuacja ulegnie unormowaniu, czego sobie i Wam życzymy.