Brakujące przepisy w jednolitym tekście ustawy o świadczeniach rodzinnych – świadczenia pielęgnacyjne i wspierające pominięte

W końcu dostępna jest spójna edycja ustawy o świadczeniach rodzinnych, często wykorzystywanej przez osoby korzystające z tego typu wsparcia. Jednakże, nie zawiera wszystkich kluczowych przepisów, zwłaszcza tych odnoszących się do świadczenia pielęgnacyjnego oraz wspierającego. Ta informacja jest widoczna w Dzienniku Ustaw powyżej jednolitego tekstu ustawy, ale łatwo przeoczyć takie szczegóły.

Ten zharmonizowany tekst ustawy jest przydatny dla każdej osoby ubiegającej się o różnego rodzaju wsparcie, takie jak:

  1. zasiłek rodzinny wraz z dodatkami;
  2. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne;
  3. zapomogę gminną, na podstawie art. 22a;
  4. świadczenia gminne na podstawie art. 22b;
  5. jednorazową zapomogę z tytułu narodzin dziecka;
  6. świadczenie rodzicielskie.

Jednolity tekst jest także pomocny dla urzędników przyjmujących wnioski o te świadczenia. Niemniej jednak, brakuje w nim istotnych przepisów pochodzących z ustawy o świadczeniu wspierającym. Te przepisy umożliwiają stosowanie w roku 2024 reguł dotyczących niektórych świadczeń z 2023 roku.

Podajemy poniżej link do jednolitego tekstu ustawy:

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych