Jakie są widoczne skutki Brexitu?

Ostatniego dnia stycznia 2020 roku Wielka Brytania oficjalnie opuściła Unię Europejską. Proces ten nazwano „Brexitem” (połączenie słów „Britain” i „Exit”). Jakie skutki przyniósł Brexit dla Brytyjczyków, a jakie dla obywateli innych państw Unii Europejskiej?

Jakie są skutki Brexitu dla mieszkańców Wielkiej Brytanii?

Jak pokazują wyniki badań agencji informacyjnych, Brexit spowodował znaczne zmniejszenie obrotów handlowych pomiędzy Wielką Brytanią i państwami UE. Oznacza to znaczny spadek przychodu generalnego przez brytyjskich przedsiębiorców, których działalność wiązała się z handlem zagranicznym czy transportem towarów. Wraz z nadejściem Brexitu przedsiębiorcy otrzymali jeszcze kolejny bardzo istotny problem. Pomimo nawiązania pomiędzy stronami porozumienia o wolnym handlu, w przypadku niektórych towarów konieczne jest poniesienie dodatkowych opłat celnych. Sam proces transportu wiąże się z nadprogramowymi pracami administracyjnymi, wypełnianiem licznych dokumentów, a wszystko to, szczególnie w pierwszych miesiącach po Brexicie powodowało ogromne kolejki na granicach i co za tym idzie opóźnienia w dostawach towarów. Według prognoz koszt dodatkowych obowiązków administracyjnych może osiągnąć nawet 15 miliardów funtów w skali roku. Co więcej, termin odłączenia Wielkiej Brytanii od Unii Europejskiej przypadł na okres nagłego wzrostu zachorowań COVID-19. To dodatkowo, w znaczący sposób pogorszyło sytuację Brytyjczyków.

Czy Brexit to dobra decyzja?

Jak pokazują powyższe przykłady, Brexit, czyli opuszczenie Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię spowodował istotne utrudnienia zarówno dla przedsiębiorców jak i brytyjskiej administracji publicznej. Dodatkowe wydatki, zmniejszenie dochodów pochodzących z handlu międzynarodowego oraz zwiększenie zakresu formalności przy imporcie i eksporcie towarów spowodowało znaczne przestoje w branży handlowo-transportowej. Taka sytuacja z pewnością spowodowała znaczne pogorszenie komfortu życia obywateli Wielkiej Brytanii. Jakkolwiek sytuacja z biegiem czasu z pewnością ulegnie poprawie, pierwsze miesiące po Brexicie były trudne. Dla wielu firm być może wręcz rujnujące. Jak dalej potoczą się ich losy? Zobaczymy w przyszłości.