Handel detaliczny spodziewa się zysków w 2024 roku pomimo nacisków na obniżkę cen

Mimo że pandemia jest już za nami, sektor handlu detalicznego nadal boryka się z problemem zarządzania kosztami w kontekście trwającej wysokiej inflacji i nacisku na redukcję cen. Dodatkowo, stabilizacja łańcucha dostaw pozostaje priorytetem. Niemniej jednak, rosnący optymizm wśród firm jest widoczny – wiele z nich spodziewa się możliwości zwiększenia swojej marży.

Opracowanie firmy Deloitte z końca 2023 roku, które było oparte na ankiecie przeprowadzonej wśród 200 przedstawicieli sektora detalicznego z Europy, USA i krajów Azji i Pacyfiku pokazuje, że głównym problemem dla branży jest ciągle panująca inflacja.

Podczas badania pytano o nastroje, główne wyzwania i prognozy dotyczące najbliższej przyszłości branży. Zarządzanie rosnącymi kosztami pod presją obniżenia cen było priorytetem na 2024 rok dla jednej trzeciej ankietowanych. Z drugiej strony, 23% respondentów zamierza skoncentrować się na poprawie odporności łańcuchów dostaw.

Dodatkowo, 22% uczestników badania planuje zmierzyć się z wyzwaniem transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju. Taką samą ilość odpowiedzi uzyskano na temat dążenia do zwiększenia udziału w rynku. Jeden na pięć respondentów planuje skupić się na utrzymaniu lub zwiększeniu swojej marży operacyjnej w 2024 roku.

Mimo wielu wyzwań i niepewności, przedstawiciele sektora detalicznego patrzą optymistycznie w przyszłość. Na pytanie o oczekiwania dotyczące przychodów, 90% respondentów odpowiedziało, że spodziewa się wzrostu. Najczęściej podawany zakres wzrostu wynosił od 1 do 4 procent.

Bartek Bobczyński, partner w Consumer Industry Deloitte, uważa, że sektor detaliczny nauczył się skutecznie poruszać w środowisku rosnących cen po latach funkcjonowania w warunkach wysokiej inflacji.

Podczas ostatniej konferencji Poland & CEE Retail Summit jedno z wystąpień zostało poświęcone roli nowoczesnych technologii w rozwoju sektora detalicznego. Irena Cerovina, dyrektor i lider sektora CE Retail w firmie Deloitte, omówiła wpływ generatywnej sztucznej inteligencji na przyszłość branży.

Cerovina uważa, że sztuczna inteligencja (AI) będzie kluczowym czynnikiem determinującym konkurencyjność firm detalicznych. Firmy, które nadal postrzegają ją tylko jako przyszłościowy trend, mogą szybko zostać z tyłu. W jej opinii, nowe technologie oferują wiele możliwości rozwiązania problemów specyficznych dla branży i zwiększenia produktywności firm detalicznych.