Emeryci otrzymają zwrot podatku zaliczkowego. Przelewy dojdą już w lutym

W lutym nadchodzącym wielu Polaków może oczekiwać na zwrot środków, które były wcześniej odjęte jako zaliczka na podatek dochodowy od 13. i 14. emerytury. Zakład Ubezpieczeń Społecznych niedawno zainicjował proces wysyłania deklaracji podatkowych do milionów obywateli naszego kraju. Niektórzy seniorzy mogą liczyć na zwrot podatku w kwocie przekraczającej 400 zł.

W roku 2023, 13. i 14. emerytura zostały objęte opodatkowaniem podatkiem dochodowym. Skutkowało to zmniejszeniem kwoty brutto nie tylko poprzez odjęcie składki zdrowotnej, ale również – w zależności od wysokości emerytury – o zaliczkę na podatek dochodowy.

Te zaliczki będą teraz restytuowane, całkowicie lub w dużej części, jeśli pobrano je od kwoty nieprzekraczającej 30000 zł rocznie. W rezultacie wielu seniorów może oczekiwać na zwrot nadpłaconego podatku dochodowego.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął już procedurę wysyłania listów, za pomocą których emeryci i renciści otrzymają informacje dotyczące rozliczenia podatku dochodowego. Ze względu na skomplikowany proces obliczania PIT od 13. i 14. emerytury, pewna grupa seniorów może liczyć na zwrot aż do 400 zł.

W roku ubiegłym polscy seniorzy otrzymali po raz piąty 13. emeryturę w wysokości 1588,44 zł, a 14. emerytura wyniosła 2650 zł. Jednak tylko ci emeryci i renciści, których miesięczne świadczenie nie przekraczało 2900 zł, mogli liczyć na pełną kwotę. W innych przypadkach stosowano zasadę „złotówka za złotówkę”.

Mimo że nowa administracja rządowa zapowiedziała zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 60 000 zł, obecnie wynosi ona jedynie połowę tego limitu, czyli 30 000 zł. Zwrot pobranej zaliczki podatkowej należy się wyłącznie tym seniorom, których miesięczne przychody nie przekraczają 2500 zł brutto.

Z tego wynika, że zwrot podatku dochodzi do seniorów, którzy pobierają świadczenie emerytalne nieprzekraczające 2500 zł brutto i których roczne dochody w 2023 roku nie przekroczyły 30 tys. zł.

Chciałbym przypomnieć, że od kilku lat to ZUS nie zajmuje się rozliczaniem nadpłat podatku. Osoby z nadpłatą otrzymają od nas PIT 11A, a zwrot nadpłaconego podatku nastąpi bezpośrednio z urzędu skarbowego w ciągu 45 dni od złożenia zeznania podatkowego za poprzedni rok. Jeśli jedynym źródłem dochodu było świadczenie ZUS i nie korzystało się z odliczeń, nie ma konieczności składania zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-36 – powiedziała cytowana przez portal Iwona Kowalska-Matis, rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.