Zasięgnij zwolnienia z pracy z powodu siły wyższej, kiedy potrzebujesz niespodziewanego dnia wolnego

Intrygujące zmiany w przepisach dotyczących urlopów zaszły w Kodeksie Pracy, które mogą okazać się pomocne dla pracowników, gdy niespodziewane okoliczności wymagają ich natychmiastowego opuszczenia miejsca pracy. Rozważmy sytuację, kiedy pracownik nagle znajduje się w sytuacji, że musi wziąć dzień wolny, ale nie ma do dyspozycji żadnych dni urlopu. Jakie są jego opcje? Do 26 kwietnia 2023 roku najczęściej wykorzystywanym rozwiązaniem był urlop na żądanie. Wprowadzenie nowych przepisów do Kodeksu Pracy oferuje pracownikom alternatywę: zwolnienie z pracy z powodu siły wyższej.

Aktualizacja Kodeksu Pracy przynosi nowe postanowienia dotyczące zwolnienia z pracy z powodu siły wyższej, które weszły w życie 26 kwietnia 2023 roku. Te regulacje mają duże znaczenie w sytuacjach, gdy nieprzewidziane zdarzenia uniemożliwiają pracownikowi stawiennictwo w miejscu pracy. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w art. 148(1) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku, inaczej znanego jako Kodeks Pracy.

Zgodnie z art. 148(1) par. 1 Kodeksu Pracy, zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej przysługuje pracownikowi raz w roku i ma dwie formy – można je wykorzystać na dwa pełne dni lub na 16 godzin pracy. Jest to opcja dostępna wyłącznie w przypadkach, gdy działania siły wyższej zakłócają normalny bieg pracy. Ustawa precyzuje, że chodzi o nagłe problemy rodzinne wynikające z choroby lub wypadku, które wymagają natychmiastowej obecności pracownika.