Zasady ubiegania się o prawie 2000 zł wsparcia na zimowe ferie dla dzieci: kto i jak może otrzymać?

Koszty związane z organizacją zimowego wyjazdu dla dziecka mogą być znaczne, zwłaszcza biorąc pod uwagę przewidywane podwyżki cen w nadchodzącym sezonie. Istnieje jednak możliwość, że rodzice, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, mogą otrzymać dofinansowanie wynoszące blisko 2 tysiące złotych. Jakie wymogi muszą być spełnione, aby taka pomoc finansowa była dostępna?

Pomoc finansowa pochodzi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Ma ona na celu ulżyć pracownikom zatrudnionym na kontrakcie, lecz nie każdy ma do niej prawo. Pracownicy mogą skorzystać z funduszy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, które są często określane mianem „wakacji pod gruszą”. Ci, którzy dotąd nie korzystali z tej formy wsparcia, powinni najpierw ustalić, czy ich miejsce pracy prowadzi taki fundusz. Obowiązek posiadania takiego funduszu mają jednostki budżetowe i samorządowe, a także firmy zatrudniające więcej niż 50 osób.

Beneficjent może skorzystać z tego wsparcia raz w roku. Środki te mogą być przeznaczone na różne formy wypoczynku, w tym na wyjazdy dzieci na ferie lub kolonie. Warunkiem jest jednak konieczność skorzystania z nieprzerwanego urlopu trwającego co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, niezależnie od tego, czy pracownik jedzie na wakacje z dzieckiem, czy bez niego.