Prezydent Erdogan jako architekt nowego porozumienia pokojowego dla Ukrainy

Prezydent Turcji, Recep Tayyip Erdogan, postanowił podjąć próbę rozwiązania konfliktu na Ukrainie, prezentując innowacyjny plan pokojowy. Przedsięwzięcie to wynika z rozmów pomiędzy Turcją, Ukrainą i Rosją i zawiera wiele propozycji, w tym pomysł na utrzymanie obecnej linii frontu bez dalszego prowadzenia działań zbrojnych.

Prezydent Erdogan jest siłą napędową tej inicjatywy, a dokument, który ją opisuje, jest wynikiem współpracy między trzema państwami: Turcją, Ukrainą oraz Rosją – jak podkreśla serwis.

Podstawa nowego projektu pokojowego to dokumenty wypracowane w czasie pierwszych rozmów pomiędzy stronami, które odbyły się w Stambule. W obecnym projekcie znalazły się elementy z wcześniejszych sformułowań datowanych na maj 2022 roku.

Zgodnie z informacjami podawanymi przez Nowaja Gazieta.Jewropa, ten nowatorski plan pokojowy może uzyskać poparcie niektórych europejskich polityków. Plan ma też być prezentowany niektórym krajom z tak zwanej Globalnej Południowej.

Główne punkty nowego planu pokojowego Erdogan prezentują takie propozycje, jak zobowiązanie Stanów Zjednoczonych i Rosji do niewykorzystywania broni jądrowej w żadnej sytuacji, zakaz ingerowania w sprawy wewnętrzne innych państw, jeżeli może to prowadzić do destabilizacji ich władzy, a także utrzymanie obecnej linii frontu bez dalszego prowadzenia działań zbrojnych.

Projekt zawiera również gwarancję, że Ukraina będzie neutralna politycznie do 2040 roku. Przewiduje się też przeprowadzenie referendum o kierunku politycznym kraju w 2040 roku oraz referendum na terenach przejętych przez Rosję w czasie obecnego konfliktu. Plan zawiera także możliwość wymiany więźniów według zasady „wszyscy za wszystkich” oraz akceptację przez Rosję dla ewentualnego przyłączenia Ukrainy do Unii Europejskiej.

Redakcja ocenia szanse na przyjęcie tej propozycji jako niewielkie i zwraca uwagę, że jest to już co najmniej dziewiąty taki plan.

Niezależny rosyjski portal przypomina, że Ukraina przygotowała swoją własną formułę pokojową, której postulaty nie pokrywają się z tureckimi propozycjami. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, podkreślał, że dwa najważniejsze warunki dla pokoju to odzyskanie przez Kijów kontroli nad całą granicą państwową i wycofanie rosyjskich wojsk z całego terytorium Ukrainy zgodnie z jej granicami z 1991 roku, co obejmuje Krym i Donbas.