Ograniczenia UE dotyczące higieny w przetwórstwie rybnym uderzą w Polskę

W czwartek, Parlament Europejski zatwierdził nowy projekt rozporządzenia delegowanego Komisji Europejskiej. Rozporządzenie to dotyczy standardów higienicznych dla niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym również produktów pochodzących z rybołówstwa. Nowe regulacje mają szczególnie duży wpływ na polską branżę przetwórstwa rybnego.

Podczas głosowania nad nowym rozporządzeniem, 400 eurodeputowanych opowiedziało się za jego przyjęciem, a 170 było przeciwnych. Natomiast 28 posłów zdecydowało się wstrzymać od głosowania.

Nowo wprowadzane regulacje zawierają szereg rygorystycznych norm, które maję na celu ograniczenie czasu tzw. „usztywniania” ryb. Proces ten polega na schłodzeniu ryb do temperatury pomiędzy -4 a -7 stopni Celsjusza i trwa maksymalnie 96 godzin przed pokrojeniem ich na plastry. Jest to kluczowy element procesu stosowanego przez polskie firmy produkujące wędzonego łososia.