Nowości dla organizacji w e-Urzędzie Skarbowym: więcej możliwości, mniej formalności

Po nowelizacji zasady działania e-Urząd Skarbowy (e-US), organizacje takie jak spółki, fundacje czy stowarzyszenia, nie muszą już udzielać pełnomocnictwa osobom trzecim do składania deklaracji podatkowych online. Dzięki wprowadzeniu nowych funkcjonalności w kontach organizacyjnych przez Krajową Administrację Skarbową, proces ten stał się znacznie prostszy.

Do niedawna, aby móc rozliczyć się drogą elektroniczną, wymagane było upoważnienie pełnomocnika poprzez formularz UPL-1. Obecnie jednak, dzięki wprowadzonym zmianom, wszystkie procedury mogą zostać wykonane bezpośrednio przez upoważnione osoby w organizacji, bez konieczności posiadania kwalifikowanego podpisu czy dodatkowego umocowania.

Krok ten jest znaczącym postępem dla wszystkich organizacji oraz osób składających deklaracje elektroniczne w ich imieniu. W praktyce oznacza to, że osoby zatwierdzone do dostępu do konta organizacji mogą teraz wysyłać online formularze podatkowe z grup PCC, CIT, PIT Płatnik oraz Formularze Rejestracyjne. Jak mówi Małgorzata Krok, zastępca szefa KAS, jest to kolejny przełomowy moment po wyeliminowaniu wymogu posiadania podpisu kwalifikowanego.

Nowe funkcjonalności konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym dają możliwość szybkiego i wygodnego składania pism do organów podatkowych, występowania o zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, czy przeglądania danych rejestracyjnych organizacji. Ponadto, umożliwiają one wyrażanie lub wycofywanie zgody na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną. Wszystko to sprawia, że korzystanie z usług oferowanych przez e-US staje się znacznie prostsze dla spółek, fundacji czy stowarzyszeń.