Nowe stawki podatkowe w 2022 roku

Rok 2022 jest rokiem wielu istotnych zmian, w tym zmian w kwestiach podatkowych. Najważniejsze zmiany, jakie weszły w tym roku to zmiana podatku na 12%, zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł.. A także zlikwidowanie ulgi dla tzw. klasy średniej.

Zmniejszenie podatku do 12%, a także zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł

Na zmianach podatkowych, jakie weszły w życie w 2022 r. skorzystają przede wszystkim osoby, które rocznie nie zarobią więcej niż 120 tys. zł. Stawka podatkowa dla tych osób została zmniejsza z 17 do 12%, co stanowi zmniejszenie nominalnej stawki podatkowej o blisko 1/3. Zmiana ta dotyczy głównie pracowników rozliczających się na podstawie skali podatkowej, czyli głównie pracowników i zleceniobiorców. Kolejna ważna zmianą mającą polepszyć byt wielu Polaków było zwiększenie kwoty wolnej od podatków do kwoty 30 tys. zł. Zwiększenie kwoty stanowi swego rodzaju zwieńczenie procesu, który swój początek miał w roku 2016. Dodatkowo, dzięki zmianom podatkowym, jakie postanowił wprowadzić polski rząd, blisko 9 mln Polaków zostanie zwolnionych z konieczności rozliczania podatku PIT. Na zmianach skorzystają w znacznej części osoby zarabiające najmniej, a także blisko 2/3 emerytów i rencistów.

Kiedy po zmianach należy płacić 32 – procentowy podatek od osiągniętych dochodów?

Od 2022 r. również tzw. klasa średnia zyska wiele korzyści, m.in. uproszczone rozliczenie PIT. Jak wskazują specjaliści, okazuje się, że w przypadku osób, u których rozliczenie z tzw. ulgą dla klasy średniej okaże się bardziej opłacalne niż rozliczenie na podstawie tzw. nowego mechanizmu, mogą liczyć na zwrot z urzędu skarbowego różnicy pomiędzy podatkiem należnym a podatkiem hipotetycznym wyliczonym z zastosowaniem wspomnianej ulgi dla klas średnich. Jeśli chodzi o płacenie podatku ze stawką 32% to dotyczy to osób, które osiągnęły dochody w wysokości powyżej 120 tysięcy. Właśnie od tej nadwyżki liczony będzie podatek dochodowy w wysokości 32%.