NEONET S.A. nie zgłasza upadłości, a zamiast tego rozpoczyna postępowanie sanacyjne

Zarząd NEONET S.A., jednego z wiodących dystrybutorów sprzętu elektronicznego, poinformował o rozpoczęciu postępowania sanacyjnego na podstawie decyzji Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej z 1 grudnia 2023 roku. Postępowanie to jest częścią procedur restrukturyzacyjnych przewidzianych prawem, mających na celu poprawę sytuacji finansowej i operacyjnej spółki.

Pierwszy etap tego procesu, polegający na uzyskaniu zgody sądu na plan restrukturyzacji, został już pomyślnie zakończony. Oznacza to, że wniosek o upadłość złożony przez spółkę z czysto prewencyjnych powodów, nie będzie teraz dalej procedowany. Co więcej, sąd pozwolił NEONET na utrzymanie pełnej kontroli nad prowadzeniem swojej działalności, co powinno ułatwić przebieg całego postępowania i minimalizować wpływ na klientów i kontrahentów.

NEONET podkreśla, że postępowanie restrukturyzacyjne nie jest równoznaczne z upadłością firmy ani żadną jej odmianą. Głównym celem restrukturyzacji jest umożliwienie dalszego funkcjonowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę. Plany te mają na celu poprawienie sytuacji przedsiębiorstwa, zapłacenie wszystkim wierzycielom i stabilizacja biznesu na przyszłość.

W ramach postępowania restrukturyzacyjnego planowane jest przeprowadzenie reorganizacji firmy, skierowanej na rozwiązanie obecnych problemów i umożliwienie dalszego rozwoju w przyszłych kwartałach 2024 roku. Zarząd NEONET S.A. jest zdecydowany na poprawę kondycji firmy i kontynuację jej działalności, jak wynika z oficjalnego oświadczenia spółki.

NEONET S.A. zapewnia również, że proces restrukturyzacji nie wpłynie negatywnie na jej klientów. Zarówno sklepy stacjonarne, jak i internetowe będą nadal prowadzić sprzedaż, a zamówienia będą realizowane zgodnie z planem. Klienci będą mogli nadal korzystać z praw do reklamacji i zwrotów, a obsługa sprzedażowa i posprzedażowa będzie realizowana na dotychczasowych zasadach.