Finansowe przygotowanie do kredytu hipotecznego

Uzyskanie kredytu hipotecznego na sfinansowanie wymarzonego mieszkania lub domu wymaga spełnienia wielu kryteriów. Nie wystarczy zadbać wyłącznie o wysokie zarobki. Należy również wykazać się wysoką zdolność kredytową, która opiera się o wiele czynników. Istotna jest między innymi forma zatrudnienia u pracodawcy lub rozliczania własnej działalności gospodarczej. Ponadto ważny jest wiek, stan cywilny oraz obciążenia finansowe. Kredyt hipoteczny można uzyskać wyłącznie na wskazaną nieruchomość, którą bank musi dokładnie sprawdzić.

Jakie kryteria musi spełniać kredytobiorca?

Aby mieć wystarczającą zdolność kredytową należy wykazać odpowiednio wysokie zarobki, które będą wiarygodne dla banku. Ważna jest więc forma zatrudnienia lub rozliczania działalności własnej firmy. Na przykład prowadzenie działalności rozliczanej ryczałtem jest zdecydowanie gorzej oceniane przez bank w porównanie z uzyskiwaniem podobnych przychodów na umowie o pracę. Ponadto kredytobiorca nie powinien posiadać dużych obciążeń finansowych wynikających z innych pożyczek lub kredytów. Bank sprawdza również ilość członków rodziny, a także wiek wnioskodawcy.

Wybrana nieruchomość

Składając wniosek o uzyskanie kredytu hipotecznego nie można samodzielnie zdecydować o jego wysokości. Bank sprawdza wartość nieruchomości, którą ma opłacić, a także wysokość wkładu własnego wnioskodawcy. Im wyższy wkład własny w postaci gotówki na zakup mieszkania lub działki budowlanej zakupionej w celu budowy domu, tym mniejszy kredyt hipoteczny jest potrzebny, a warunki umowy mogą być korzystniejsze. Wszystkie niezbędne informacje warto uzyskać przed uzupełnieniem dokumentów potrzebnych do kredytu hipotecznego, aby pozwoliły właściwie się przygotować. Składanie dużej ilości wniosków i zapytań kredytowych, które bank odrzuci z negatywną decyzją może spowodować całkowitą utratę możliwości uzyskania finansowania z banku. Przygotowując się do kredytu hipotecznego warto współpracować z profesjonalnym doradcą, który pomoże na wszystkich etapach, aż do uzyskania kredytu.