Bezprecedensowa okazja do zarobku dzięki obligacjom skarbowym w marcu

Obligacje antyinflacyjne, które Ministerstwo Finansów dostarcza na rynek, teraz nie tylko zabezpieczają kapitał przed utratą wartości, ale również przynoszą znaczne zyski. Sytuacja ta wynika z połączenia dwóch rzadko spotykanych jednocześnie parametrów finansowych: wysokich stóp procentowych i istotnie niższej inflacji.

Obligacje antyinflacyjne zostały stworzone z myślą o ochronie oszczędności obywateli Polski przed skutkami inflacji. Niemniej jednak, ich skuteczność była ograniczona, ponieważ oprocentowanie tych instrumentów było powiązane ze stopami procentowymi ustalonymi przez Narodowy Bank Polski, które podczas okresu wysokiej inflacji były od niej niższe. Ten mechanizm zaczął działać skutecznie dopiero na początku roku 2024, kiedy to sytuacja uległa odwróceniu.

Obligacje czteroletnie i trzyletnie stały się najbardziej pożądanymi formami oszczędzania w ciągu ostatnich miesięcy, szczególnie po tym jak Rada Polityki Pieniężnej zaprzestała podwyższania stóp procentowych.

Przez długi okres obligacje czteroletnie były bardziej popularne, gwarantowały bowiem zysk na poziomie 1,25% powyżej inflacji przez ostatnie trzy lata. Jednak inwestorzy zaczęli wierzyć w stały spadek inflacji, decydując się na obligacje trzyletnie, które gwarantują stałe oprocentowanie na poziomie 6,40% niezależnie od zmienności inflacji.

Trzyletnie obligacje oferowane w marcu 2024 mają stałe oprocentowanie na poziomie 6,40% rocznie. Odsetki są naliczane od wartości nominalnej 100 zł w pierwszym roku, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki z poprzedniego roku (tzw. kapitalizacja odsetek). Wypłata odsetek następuje po zakończeniu oszczędzania.

Czteroletnie obligacje posiadają oprocentowanie oparte na inflacji. W pierwszym roku oszczędzania ich oprocentowanie wynosi 6,55% rocznie. W kolejnych latach oprocentowanie jest sumą inflacji oraz stałej marży wynoszącej 1,25%. Odsetki są wypłacane co roku.

Obligacje trzyletnie wiążą się z pewnym ryzykiem, natomiast czteroletnie gwarantują zyski przez trzy lata dzięki marży dodawanej do wskaźnika inflacji. W przypadku tych ostatnich, odsetki są wypłacane co roku.

W marcu 2024, obie te formy obligacji są najbardziej opłacalne ze względu na strukturę oprocentowania. Jednak z uwagi na spadek inflacji do poziomu 3,9% oraz utrzymanie stopy referencyjnej NBP na poziomie 5,75%, bardzo atrakcyjne stają się w marcu obligacje dwuletnie, a nawet jednoroczne – co wcześniej nie było tak oczywiste.