Twoje prawo do środków z subkonta ZUS po zmarłym emerycie, nawet gdy ten otrzymywał już świadczenie – gwarantowany zwrot

Możliwość odzyskania środków zgromadzonych na subkoncie ZUS po zmarłym emerycie to prawo, które nie jest powszechnie znane. Nawet jeśli osoba ta już korzystała ze swojego świadczenia emerytalnego, wypłata gwarantowana jest możliwa. Często chodzi tutaj o znaczne kwoty, które stanowią niemal całość zgromadzonego kapitału. Ten kapitał pochodzi z części składek emerytalnych przekazywanych do Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) lub gromadzonych bezpośrednio przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przez cały okres wpłacania składek na ubezpieczenie emerytalne.

Należy podkreślić, że większość bliskich osób starszych po ich śmierci zdaje sobie sprawę, że mogą ubiegać się o rentę rodziną z ZUS. Większość z nich wie również o zasadach wypłaty ostatniego świadczenia przed śmiercią emeryta. Jednak niewielka liczba osób jest świadoma, że jeśli senior nie zdążył złożyć wniosku o emeryturę lub jeszcze nie otrzymał pierwszego świadczenia, spadkobiercy mogą domagać się zwrotu kapitału zgromadzonego z jego składek emerytalnych na subkoncie ZUS. Co więcej, informacja o możliwości wypłaty gwarantowanej – czyli tych środków, które mogą zostać przekazane z subkonta zmarłego emeryta, który już wcześniej korzystał ze swojego świadczenia – jest nieznana większości osób uprawnionych do takiej wypłaty.

ZUS może przechowywać znaczne sumy pieniędzy, które należą się Tobie. Istotne jest, że ZUS nie ma obowiązku informować o tym fakcie, a środki te są wypłacane na wniosek. Jeżeli osoba korzystająca ze świadczenia emerytalnego zmarła w ciągu 3 lat od rozpoczęcia pobierania emerytury, członkowie jej rodziny lub nawet wcześniej wskazane osoby trzecie mają prawo do tzw. „wypłaty gwarantowanej”. Jest to forma dziedziczenia części środków, które były zgromadzone na subkoncie ZUS w momencie ustalania wysokości emerytury.